מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

Time flies when you do homework

 Whoever said time flies when you have fun, clearly had it wrong, the actual phrase is “Time flies when you do homework”.
I can’t believe the semester is almost over, it seems like it started yesterday. I’ve been a student of the Technion for a year and a half now, and I’m still amazed by how much one can learn in so little time. I’m attending various courses, like history of love songs, electronics, data structures and modern algebra so it never gets boring.
I also moved in with my boyfriend to an apartment close to the Technion, so I don’t have to travel every day, so in addition I’m learning to cook, do laundry and clean.
Exams are close, so I want to wish good luck to all my schulich friends! May the force be with you

 


בקמפוס

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...