מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

Time flies when you do homework

 Whoever said time flies when you have fun, clearly had it wrong, the actual phrase is “Time flies when you do homework”.
I can’t believe the semester is almost over, it seems like it started yesterday. I’ve been a student of the Technion for a year and a half now, and I’m still amazed by how much one can learn in so little time. I’m attending various courses, like history of love songs, electronics, data structures and modern algebra so it never gets boring.
I also moved in with my boyfriend to an apartment close to the Technion, so I don’t have to travel every day, so in addition I’m learning to cook, do laundry and clean.
Exams are close, so I want to wish good luck to all my schulich friends! May the force be with you

 


בקמפוס

מה הולך פה?

מה הולך פה?

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...