מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

שאלות ותשובות

הצג/הסתר הכל

סימור שוליך, יזם ופילנתרופ קנדי בעל שם, מאמין שעתידה של מדינת ישראל טמון בהנהגה שמחויבת למדע וטכנולוגיה. מלגת מנהיגי שוליך הוקמה על מנת לתמוך בישראלים צעירים שמעוניינים ללמוד מקצוע מדעי או טכנולוגי ולשלבו בעתידם.

תלמידים ישראלים שעתידים ללמוד את אחד ממקצועות המדעים, הנדסה, הטכנולוגיה או מתמטיקה, באחת מחמש האוניברסיטאות הנבחרות בשנת הלימודים הבאה (2018/19 תשע"ט) זכאים להגיש מועמדות לזכייה במלגה. פרטי המועמדים יישלחו לכל האוניברסיטאות בפרויקט והן תבחרנה את הזוכים במלגות, על סמך הפרטים שימסור.

לצערנו, לימודי רפואה הם לא חלק מהמקצועות שנתמכים על ידי המלגה. 

מנהיגי שוליך נבחרים מתוך רשימת המועמדים לכל אוניברסיטה. לאחר סגירת ההרשמה, כל אחת מהאוניברסיטאות יקבלו את המידע על כל המועמדים שלהן. לאחר כינוס הוועדות השונות באוניברסיטה, כל אחת מהן תבחר את מועמדיה לשנה״ל הקרובה. 

 

מנהיגי שוליך נבחרים על ידי האוניברסיטאות שאליהן הם רשומים. על מנת לקבל את המלגה, על המועמד להיות רשום לאחת מחמש האוניברסיטאות שבפרוייקט לאחד מהמקצועת הרלוונטיים, לשנת הלימודים הקרובה אשר תחל בסתיו 2017 (תשע"ח). בנוסף על המועמד להיות אזרח ישראלי ולעמוד בשניים משלושת הקריטריונים הבאים:

  1. ממוצע בגרויות ופסיכומטרי גבוהים.
  2. רקע התנדבותי(לדגומה: פעיל/אחראי במסגרת קהילתית), בוגר/ת של תכנית מנהיגות, שנת שירות, הדרכה, פיקוד בצבא. 
  3. בעל צורך כלכלי.

סכום המלגה לכל שנה אקדמית הוא 40,000 ש"ח לשנת לימודים. כלומר 120,000 ש"ח לתואר של שלוש שנים, ו- 160,000 ש"ח לתואר של ארבע שנים. במידה וברצונכם לפרוס תואר של שלוש שנים לארבע שנים, ניתן לפרוס את המלגה כך שתקבלו אותה לכל אורך שנות התואר. 

על המועמדים להיות בעלי אזרחות ישראלית, או תעודת עולה. 

בנוסף - המועמדים חייבים להתחיל תואר באחד ממקצועות המדעים, ההנדסה, המתמטיקה או הטכנולוגיה. באחד מחמש המוסדות בהם המלגה פועלת. 

המלגה מלווה את הזוכה בה עד סוף התואר, אך היא יכולה להישלל ממנו אם לא יעמוד בתנאי המעבר לשנה"ל הבאה, כפי שנקבע באוניברסיטה שבה הוא לומד. בנוסף המלגה יכולה להישלל מהמועמד אם ביצע עבירה משמעתית או אם שינה את מקצוע הלימודים שלו לאחד מהמקצועות שאינם נכללים ברשימת הזכאות למלגה.

האוניברסיטה בה הוא לומד תהיה רשאית לחלק את הכסף הנותר כראות עיניה, כל עוד החלוקה תעשה בתחום הפקולטות שבהן נלמדים מקצועות המדעים, הטכנולוגיה , ההנדסה או המתמטיקה.

את הרשימה ניתן למצוא בקישור הבא.

מחולקות חמישים מלגות, עשר מלגות בכל אחת מחמש האוניברסיטאות. בנוסף ישנה חלוקה פנימית בתוך כל אוניברסיטה, חמש מלגות למקצועות המדעים והטכנולוגיה, ומחמש מלגות למקצועות הנדסה. 

התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא ה - 15/06/2018

ההרשמה למלגה תיפתח ב - 01/02/2018 

 

האוניברסיטאות תבחרנה את מועמדיהם סביב התאריך 15/08/18 . זהו תאריך יעד ויתכנו שינויים.  

לא, זכייה במלגת מנהיגי שוליך אינה מונעת זכייה במלגות אחרות.

מועמד שנבחר וזכה במלגה יכול להשהותה לפרק זמן של שנה אחת, בתנאי שלא התחיל את לימודיו באוניברסיטה.

הקבצים הדרושים לטופס ההרשמה הם: 

- תמונת ראש (אזור החזה ומעלה). 
- מכתבי המלצה (שניים לפחות). המכתבים יכולים להיות ממורים, מפקדים, מעסיקים, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי (את שני המכתבים יש לאחד לקובץ אחד, הדרך הטובה ביותר היא לפתוח קובץ word ולהעתיק את המכתבים לשם, ולאחר מכן להמיר את הקובץ ל - PDF ולהעלות אותו)
- העתק של מכתב הקבלה למוסד הלימודים. 
- מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי: 

אישור הכנסת הורים : שכירים -טופס 106 או תלוש דצמבר 2017 הכולל בתוכו את פירוט ההכנסות באותה שנה. עצמאי - שומת מס הכנסה. אבטלה - אישור המוסד לביטוח לאומי. מועמדים נשואים - צריכים לספק את אחד מהטפסים הרשומים לעיל של בן/בת הזוג.   
מספר נפשות בבית , העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג. 

שימו לב - בחלק זה, גודלם של כל הקבצים יחד לא יעלה של 3 מגה , ומידה ותחרגו המערכת לא תתן לכם לשלוח את הקובץ. בנוסף פורמט הקבצים יכול להיות PDF, DOC, DOCX TXT - אנא וודאו שזהו המצב. 

 

בקמפוס

להכין גלידה בקמפוס

להכין גלידה בקמפוס

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...