מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

טופס בעברית

הוראות לטופס ההרשמה המקוון

אנא קראו את ההוראות לפני מילוי הטופס. 

פרטים אישיים:

בחלק זה עליכם למלא את כל הפרטים האישיים כפי שנדרש בכל סעיף. בחלק המוקדש לבחינה הפסיכומטרית, עליכם למלא את הציונים בנפרד ובשדה האחרון להכניס את הציון לפי החישוב הרב-תחומי. 

קריטריון להגשת מועמדות

בחלק זה עליכם לבחור בסיבות שבגינן אתם מגישים את מועמדותכם. שימו לב - אפשר לבחור בשתיים או שלוש מהאופציות. 

שימו לב: גם אם "צורך כלכלי" הוא לא אחד מהקריטריונים שסימנתם, עדיין עליכם לכתוב חיבור על מצבכם הסוציו-אקונומי, אך אין צורך להעלות העתקים למשכורות ההורים וכו' (ניתן במקום להעלות עוד מכתבי המלצה).

בנוגע לסעיף "הצהרה על הכנסות" (מופיע מספר פעמים במהלך הטופס), עליכם להצהיר על ההכנסה שלכם (ברוטו) נכון לעכשיו. במידה והיה שינוי קיצוני במהלך חודשי ההרשמה למלגה, אנא עדכנו אותנו.   

אוניברסיטאות

בחלק זה עליכם לבחור במוסד הלימודים אליו נרשמתם, ובו אתם רוצים להיות מועמדים למלגה (ניתן לבחור יותר ממוסד אחד). במידה ויש ברשותכם את נתוני הסכם שלכם אנא הכניסו אותם. שימו לב - מועמדים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב, במידה ואתם רוצים ללמוד הנדסה , עליכם להכניס את ציון סכם ההנדסה שלכם. 

בנוסף עליכם לבחור את שם הפקולטה/מחלקה בה אתם עתידים ללמוד ואת את החוג הספציפי. שימו לב - הפקולטות הן לפי מוסדות(לפי הקיצור שלהם באנגלית BIU לדוגמא - אוניברסיטת בר אילן), אנא בחרו את המתאימה לכם. במידה ואתם מתמיינים לשני מוסדות או יותר והשם שונה בין מוסד למוסד, בחרו במוסד אחד, ואת השמות הנוספים כתבו בחיבור הרשות. 

במקרה ואתם לומדים יותר ממקצוע אחד(דו-חוגי  או תואר כפול), אנא בחרו את החוג הראשי שלכם, וציינו זאת בשורה הראשונה של החיבור רשות.

במקרה ואינכם מוצאים את המקצוע או הפקולטה, אנא בחרו ב״אחר״ וציינו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות. 

קבצים אישיים

בחלק זה עליכם להעלות לאתר את הקבצים הבאים : 

- תמונת ראש (אזור החזה ומעלה). 
- מכתבי המלצה (שניים לפחות). המכתבים יכולים להיות ממורים, מפקדים, מעסיקים, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי או כל גורם רשמי אחר. 
- העתק של מכתב הקבלה למוסד הלימודים (ניתן להעלות גם העתק של מייל קבלה, או תצלום מסך של האזור האישי באתר מוסד הלימודים - כל זמן שכתוב במפורש שהתקבלתם). 
- מסמכים המעידים על מצב סוציו-אקונומי (במידה וזה לא אחד הקריטריונים שסימנתם, פשוט העלו קובץ אחר - לדוגמא אחד ממכתבי ההמלצה) : 

אישור הכנסת הורים : שכירים -טופס 106 או תלוש דצמבר 2017 הכולל בתוכו את פירוט ההכנסות באותה שנה. עצמאי - שומת מס הכנסה. אבטלה - אישור המוסד לביטוח לאומי. מועמדים נשואים - צריכים לספק את אחד מהטפסים הרשומים לעיל של בן/בת הזוג.   
מספר נפשות בבית , העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג. 

שימו לב - בחלק זה, גודלם של כל הקבצים יחד לא יעלה של 3 מגה , ומידה ותחרגו המערכת לא תתן לכם לשלוח את הקובץ. בנוסף פורמט הקבצים יכול להיות PDF, DOC, DOCX TXT - אנא וודאו שזהו המצב. 

חיבור אישי

בחלק זה עליכם לכתוב חיבור של עד 600 מילים (יחד בכל החלקים). בחיבור הראשון נא כתבו רקע כללי עליכם, מקום מגורים, משפחה , הלימודים בתיכון (שם מלא של התיכון), החלומות שלכם, השאיפות ומדוע בחרתם ללמוד את המקצוע הספציפי הזה. בחלק השני, עליכם לכתוב על שירותכם הצבאי , או שירות לאומי/אזרחי ושנת שירות. בחלק השלישי, עליכם לכתוב על מצבה הסוציו-אקונומי של משפחתכם.

במידה ולא היה לכם מספיק מקום לחיבור הראשון, אנא השלימו אותו בחיבור הרשות. אנחנו רוצים לנסות וללמוד כמה שניתן עליכם דרך החיבורים. 

אנא הקפידו לא לחרוג מהמגבלה של 600 המילים. 

בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...