Israel - 2018 - SLA Form

| חזור אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

בכדי שתוכל להעלות את הטופס בעתיד, הכנס בבקשה כתובת דוא\"ל ובחר סיסמה.

פרטים אישיים וציוני פסיכומטרי 
ציוני הבחינה הפסיכומטרית 
קריטריונים לבחירה 
חובה לבחור לפחות שניים מהקריטריונים אשר מסבירים את הסיבות שבגינן אתם מגישים מועמדות (ניתן לבחור בכל השלוש) 
פרטים אישיים - מועמד/ת
פרטי בית ההורים
פרטי אב
פרטי אם
אוניברסיטאות משתתפות 
אנא בחרו את מוסד הלימודים בו אתם עתידים ללמוד. שימו לב - ניתן לבחור ביותר ממוסד אחד. עם סיום ההרשמה אנו נשלח את הפרטים האישיים שלכם לכל המוסדות שסימנתם. 

לאחר שסימנתם את מוסד הלימודים אנא בחרו את הפקולטה ואת מקצוע הלימודים אותו אתם עתידים ללמוד.
  • במקרה ואתם לומדים יותר ממקצוע אחד(דו-חוגי  או תואר כפול), אנא בחרו את החוג הראשי שלכם, וציינו זאת בשורה הראשונה של החיבור רשות.
  • במקרה ואינכם מוצאים את המקצוע או הפקולטה, אנא בחרו ב״אחר״ וציינו זאת בשורה הראשונה של חיבור הרשות. 

*במידה ואתם רוצים ללמוד את אחד ממקצועות ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון - עליכם להכניס את סכם ההנדסה.

קבצים אישיים 
שימו לב - הגודל של כלל הקבצים לא יכול לעלות על 3 מגה. 

בנוסף וודאו כי הקבצים הם DOC, DOCX , PDF  או TXT. 

עליכם להעלות את הקבצים הבאים: 

  1. תמונת ראש (אזור החזה ומעלה). 
  2. העתק של ספח תעודת הזהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג (במידה ואתם נשואים). מדובר בספח שמראה את מספר האחים אחיות שלכם.
  3. מכתבי המלצה (שׁניים לפחות), המכתבים יכולים להיות מבית הספר, צבא, שנת שירות, שירות לאומי/אזרחי, מעסיק או גורם רשמי אחר. במידה ואתם רוצים להעלות יותר משניים, אנחנו אחדו את כולם לקובץ אחד.
  4. העתק של אישור קבלה ללימודים. 
  5. אישור הכנסת הורים/בן/בת זוג. אנא קראו את ההוראות כפי שהן כתובות בתהליך ההרשמה והעלו את הקבצים המתאימים.  
חיבורים
בחלק זה עליכם לכתוב חיבור של עד 600 מילים (200 בכל חלק), אנא הצמדו להוראות. חלק ראשון - רקע כללי עליכם, מקום מגורים, משפחה, לימודים בתיכון, רקע התנדבותי ועוד. חלק שני - השירות הצבאי/אזרחי/לאומי, או שנת שירות. חלק שלישי - מצב סוציו-אקונומי משפחתי. 
חיבור רשות: בחלק ניתן להוסיף עוד מידע שיכול לעזור לנו לקבל את התמונה המפורטת ביותר עליכם. חלק זה לא יעלה על 250 מילים.  
מדיניות פרטיות 

הנני מותר/ת בזאת על חיסיון המידע ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי למוסד הלימודים שבחרתי.
בהרשמתך, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל הפרטים והמידע אותו מילאת, בתיקך שבאתר ההרשמה, מהוה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילאת ולהסכמתך לכל הוראה / הנחיה /תקנה בנושא מלגת מנהיגי שוליך.


אני מאשר/ת ל- UJA Federation of Greater Toronto להשתמש בשמי ובתמונתי לצרכי שיווק מלגת מנהיגי שוליך. 


מעוניין בעזרה במילוי הטופס?